Herziening eindtermen

In 2016 heeft CEA de eindtermen grondig herzien. In de jaren daarna zijn de eindtermen steeds aangepast aan de actualiteit rondom het beroep. Het is van belang dat de accountantsopleiding blijft aansluiten op de verwachtingen van de maatschappij, de beroepspraktijk en de ontwikkelingen in het onderwijs. En dat niet alleen. CEA wil de opleiding voor studenten en trainees studeerbaar, aantrekkelijk en toekomstbestendig blijven houden, zonder de eisen van het werkveld uit het oog te verliezen. Daarom werkt CEA aan een herziening van de eindtermen voor 2025. 

Tekening van een lamp in een hoed

Waarom herzien we nu de eindtermen voor 2025? En welke ontwikkelingen in het onderwijs- en werkveld leiden hiertoe? Terechte vragen en op deze themapagina staan de antwoorden. Ook op de vragen hoe we dit aanpakken en met wie. We werken uiteraard samen met opleidingen, kantoren en de NBA en hebben een kerngroep ingesteld voor het project. Hieronder stellen we de leden voor. 

Nieuwe eindtermen in 2025, waarom? 

De accountantsopleiding moét veranderen. De noodzaak hiervan blijkt zowel uit de praktijk als uit de recent verschenen rapportages van de Kwartiermakersde Expertgroep en ‘Stip aan de horizon’. De maatschappelijke relevantie van het accountantsberoep neemt verder toe door de certificering van duurzaamheidsinformatie. Fraude,  ICT, data-analyse en kunstmatige intelligentie hebben niet alleen effect op de maatschappij en het accountantsberoep, maar ook op de opleiding. Net als onderwijskundige ontwikkelingen.

In 2022 zijn samen met het onderwijs- en werkveld de huidige eindtermen geëvalueerd en contouren voor een toekomstige accountantsopleiding geschetst. CEA onderkent de urgentie om de eindtermen voor de accountantsopleiding te herzien. Naast deze herziening hebben wij ook opleidingen uitgedaagd om met experimenten te komen die bijdragen aan een verbetering van de opleiding. In 2023 zijn diverse experimenten gestart op het gebied van thematisch onderwijs, diverse- en brede instroom en integratie van de praktijkopleiding met het interne opleidingsprogramma van een kantoor. 

(Tekst gaat verder onder afbeelding)

Herziening eindtermen - ontwikkelingen en verwachtingen

Begin 2024 is een kerngroep geformeerd om de opzet van de eindtermen onder de loep te nemen en (door) te ontwikkelen, een zogeheten raamwerk voor de eindtermen. In 2025 werkt de kerngroep dit raamwerk uit tot de herziene eindtermen voor de accountantsopleidingen. Daarin neemt zij uiteraard de nieuwe beroepsprofielen mee die de NBA nu aan het opstellen is. Gedurende het proces consulteert de commissie en de kerngroep met het onderwijs- en werkveld het vernieuwde raamwerk, de uitgangspunten en de herziene eindtermen inclusief de richtlijnen om tot een geïntegreerde beroepsopleiding te komen.

Hieronder staan de tijdslijnen voor de eerste fase van het project. Via onze LinkedIn-pagina houden we ieder op de hoogte van de laatste updates. 

(Tekst gaat verder onder de afbeelding)

Herziening eindtermen - Planning eerste fase

Relevante en verfrissende inbreng 

Voor het project heeft CEA een kerngroep opgericht. Hierin zitten elf accountants (AA en RA) van verschillende generaties en met ervaring in het onderwijs, de brede beroepspraktijk of een combinatie van allebei. Als voorzitter is Joost Waals aangetrokken. Waals was jarenlang auditpartner bij EY. Hij heeft ervaring met onderwijs en ontwikkeling en staat op relatieve afstand van de CEA en de NBA. CEA heeft bewust niet voor een ‘usual suspect’ gekozen om zo verfrissende inbreng te hebben. 

Lees hier het persbericht terug waarin Joost Waals zich verder voorstelt en uitlegt wat hem drijft om de eindtermen en de accountantsopleiding onder de loep te nemen. Benieuwd naar de andere leden van de kerngroep? Hieronder stellen wij ze aan jullie voor. Hier vind je interviews met de leden waarin zij hun ervaringen met de accountantsopleiding delen en waarom zij deze uitdaging zijn aangegaan. 

Kerngroep Herziening Eindtermen

Joost 400x400 def.jpg
Joost Waals RA Voorzitter 51 jaar

Joost Waals begon zijn loopbaan als leraar economie. Hij heeft ruime ervaring als audit partner bij EY, waarbij hij de afgelopen vier jaar zijn focus verlegd heeft naar het verstrekken van assurance bij duurzaamheidsinformatie.

Profiel Patrick van Belkom.jpg
Patrick van Belkom AA 50 jaar

Patrick van Belkom is zelfstandig mkb-accountant en staat sinds 1999 ingeschreven in het accountantsregister. Naast docent en eindverantwoordelijke voor de post-hbo opleiding tot mkb-accountant aan de Fontys Hogeschool is hij lid van de Raad voor de Praktijkopleidingen (RPO). Binnen de RPO is Patrick voorzitter van de werkgroep KWAK (Kijken Wat Anders Kan).

Peter Eimers.JPG
Peter Eimers RA 55 jaar

Peter Eimers is opleidingsdirecteur en hoogleraar Audit & Assurance aan de Vrije Universiteit Amsterdam en partner bij EY. Hij is 31 jaar ingeschreven in het register.

Profielfoto Adrian Egas.jpg
Adrian Egas AA 36 jaar

Adrian Egas is sinds 2 jaar ingeschreven in het accountantsregister. Hij is werkzaam als (openbaar) accountant en is Innovatiemanager bij Alfa Accountants en Adviseurs.

Frank van Halteren.JPG
Frank van Halteren AA MFSME 52 jaar

Frank van Halteren is sinds 2008 ingeschreven in het accountantsregister. Hij is werkzaam als senior accountant in de samenstelpraktijk bij Bol Adviseurs in Veghel.

Profiel Connie van der Heide.jpg
Connie van der Heide-Ruigrok RA 59 jaar

Connie van der Heide-Ruigrok is sinds 1990 ingeschreven in het accountantsregister. Ze is werkzaam als Landelijk Vaktechnisch Coördinator Controle bij de Corporate Dienst Vaktechniek van de Belastingdienst.

Profielfoto Feijkje vd Hoek.png
Feikje van der Hoek EMA RA 44 jaar

Feikje v.d. Hoek is sinds 2014 ingeschreven in het register. Ze is op dit moment werkzaam als lecturer Auditing aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Daarnaast is ze coördinator van het profiel Accountancy & Controlling binnen de bachelor Bedrijfskunde en opleidingsdirecteur van de Executive Master of Accountancy (EMA).

Profielfoto Daphne Kolk.jpg
Daphne Kolk MMI 46 jaar

Daphne Kolk is Projectleider Lerend Beroep en facultymanager Ethiek, Cultuur en Gedrag bij de NBA. In deze rol draagt ze bij aan de beroepsontwikkeling op middellange termijn met een focus op ethiek, cultuur en gedrag.

Jules aangepast.jpg
Jules Kowalczyk RA RC 29 jaar

Jules Kowalczyk is sinds 2022 ingeschreven in het accountantsregister. Hij was tot 1 juni 2024 manager in de auditpraktijk bij KPMG Nederland en lid van de Young Audit Quality Board. De YAQB zet zich in voor de verbetering van de auditkwaliteit van KPMG. Jules werkt nu als financial controller bij Aon Group Nederland B.V.

Melany van der Sluijs.jpg
Melany van der Sluijs RA 46 jaar

Melany van der Sluijs is als docent verbonden aan de opleiding Accountancy aan de Avans Hogeschool in Den Bosch. Daarnaast is Melany voorzitter van de curriculumcommissie en lid van het bestuur van het Accountancy Hogescholen overleg (ACS). Zij is 18 jaar geleden ingeschreven in het accountantsregister.

Anja Wansink.jpg
Anja Wansink AA 48 jaar

Anja Wansink is beleidsadviseur opleiding & training bij de Jong & Laan en sinds 1998 ingeschreven in het accountantsregister.

Check de interviews met de leden hier. De kerngroep is 21 maart jl. gestart. Kijk deze video terug voor een sfeerimpressie. Onze secretaris Coen Bongers deelt daarin zijn indruk van de kick-off. 

Volg onze LinkedIn-pagina om up to date te blijven over het project. Eerdere relevante nieuwsberichten van ons staan hieronder (meest recente bovenaan). Daarin is meer te lezen over de noodzaak, visie en aanpak van de herziening van de eindtermen voor een aantrekkelijk, studeerbaar en toekomstbestendige accountantsopleiding: 

·       Duurzaamheid en herziening van de eindtermen vragen om meer innovaties en experimenten (cea.nl)

·       CEA herziet eindtermen en benoemt Joost Waals tot voorzitter kerngroep

·       Ineke van Oldeniel (CEA): "Ik houd van de beweging, van bouwen"

·       Co-creatie van groot belang voor een toekomstbestendige accountantsopleiding (cea.nl)

·       CEA: “Bij code rood is afwachten geen optie”

·       CEA zet in op een toekomstbestendige accountantsopleiding

·       Zienswijze CEA toekomst accountantsopleidingen

·       Evaluatie eindtermen: tevredenheid en uitdagingen voor de toekomst (cea.nl)

·       Rapport Stip aan de Horizon (cea.nl)

·       Lustrumconferentie 15 jaar CEA: ‘Kalm aan en rap een beetje!’

·       Kan de accountantsopleiding aan de hedendaagse verwachtingen blijven voldoen? (cea.nl)