Thema's

Op deze pagina vindt u de uitkomsten van onze onderzoeken die verband houden met de eindtermen en het toezicht op de accountantsopleidingen. De uitkomsten zijn gegroepeerd naar thema. Met het publiceren van deze uitkomsten wil de commissie de naleving van de eindtermen bevorderen en best practices delen met de opleidingen en andere geïnteresseerden.

In het navigatiemenu rechts op deze pagina vindt u onze onderzoeken ingedeeld naar thema. Per thema vindt u daar een korte toelichting en een link naar de rapportage(s). Voor een totaaloverzicht van al onze publicaties in chronologische volgorde klik hier.