Toetsen van de praktijkopleidingen

Behalve een theoretische opleiding dienen kandidaten ook een praktijkopleiding tot Accountant-Administratieconsultent (AA) of tot Registeraccountant (RA) af te ronden. De NBA verzorgt de driejarige praktijkopleiding (Wet op het accountantsberoep, artikel 3 en 47). CEA heeft de wettelijke taak om te toetsen of de AA- en RA-praktijkopleidingen aan de eindtermen voldoen.

Toezichtstrategie CEA

Om de eindtermen voor de praktijkopleiding te toetsen, maakt CEA zo veel mogelijk gebruik van de activiteiten en informatie van de NBA. Hoe CEA precies invulling geeft aan haar toezicht op de praktijkopleiding is vastgelegd in de beleidsregels, het toezichtkader en de beleidsrichtlijn voor toetsing (zie hieronder). De beleidsregels zijn op 30 december 2016 gepubliceerd in de Staatscourant.

Over de uitkomsten van haar toezicht op de praktijkopleiding rapporteert CEA jaarlijks in haar jaarverslag en jaarbericht. Deze vindt u op de archiefpagina. Het meest recente jaarverslag en jaarbericht vindt u hier.