Wet- en regelgeving

CEA bestaat sinds 1 oktober 2006, dient een specifiek publiek belang en vindt haar grondslag in de artikelen 49 tot en met 54 van de Wet op het accountantsberoep. Hierin staat precies beschreven welke wettelijke taken CEA heeft.

Hieronder vindt u de regelgeving die de taken en bevoegdheden van CEA als zelfstandig bestuursorgaan beschrijft.