Eindtermen 2016

December 2016

Lees verder

Commissie Eindtermen Accountantsopleiding

Een zelfstandig bestuursorgaan dat een publiek belang dient. CEA voert verschillende wettelijke taken uit en draagt zo bij aan kwalitatief goede accountants.