Verantwoording

Op deze pagina vindt u de documenten waarin u terug kunt lezen wat CEA doet en hoe we te werk gaan: het jaarverslag, het jaarbericht, de begroting en de declaraties van onze commissieleden.

Hieronder vindt u ons laatste jaarbericht. Zoekt u het jaarbericht van een eerder jaar? Zoekt u dan in ons archief.

Hieronder vindt u ons laatste jaarverslag. Zoekt u het jaarverslag van een eerder jaar? Zoekt u dan in ons archief.

Hieronder vindt u onze laatste begroting. Zoekt u de begroting van een eerder jaar? Zoekt u dan in ons archief.

Openbaarmaking

CEA maakt, ook zonder specifieke aanleiding of verzoek, declaraties, publicaties en documenten openbaar waarvan kennisname door stakeholders en het publiek nuttig of wenselijk is. Documenten en publicaties die betrekking hebben op specifieke wettelijke taken van CEA zijn sowieso op de relevante webpagina's opgenomen. Hieronder zijn in chronologische volgorde de andere publicaties en documenten opgenomen.

Kwartaaldeclaraties commissieleden
Hieronder vindt u de laatste kwartaaldeclaraties van de commissieleden. Zoekt u de declaraties van eerdere jaren? Zoekt u dan in ons archief.

Wob-verzoeken
Uitgangspunt van de Wob is dat – in het belang van een goede en democratische bestuursvoering – overheidsdocumenten op verzoek openbaar worden gemaakt. Dit uitgangspunt geldt niet als een specifieke geheimhoudingsplicht zich hier tegen verzet of als één of meer uitzonderingsgronden van de Wob van toepassing zijn. Een verzoek om openbaarmaking op grond van de Wob zonder redelijk doel of voor een ander doel dan is aangegeven, wordt als misbruik van recht gekwalificeerd.

In geval van een verzoek om openbaarmaking van documenten in hard copy brengt CEA de kosten van het honoreren van het Wob-verzoek in rekening. Het gaat dan om de kosten voor het maken van kopieën van de gevraagde documenten. CEA hanteert hiervoor de maximumtarieven overeenkomstig het ‘Besluit tarieven openbaarheid van bestuur’: € 0,35 per kopie en € 2,25 per pagina bij uittreksels of een samenvatting van een document. Aan (digitale) inzage zijn geen kosten verbonden. Hieronder ziet u in chronologische volgorde de besluiten die CEA heeft genomen op gedane Wob-verzoeken.

Hieronder vindt u de Wob-besluiten die CEA dit jaar openbaar heeft gemaakt. Zoekt u Wob-besluiten van eerdere jaren? Zoekt u dan in ons archief.