Eindtermen

Kandidaten die willen worden ingeschreven als accountant in het NBA-register moeten een theoretische en een praktijkopleiding tot accountant hebben afgerond die voldoet aan onze eindtermen. CEA heeft als taak de eindtermen vast te stellen als bedoeld in de Wet op het accountantsberoep. De opleidingseisen omvatten zowel de eindtermen voor de theoretische opleiding als de praktijkopleiding tot accountant.

Per 1 januari 2016 zijn nieuwe eindtermen voor de accountantsopleidingen van kracht. Deze eindtermen worden in beginsel jaarlijks geupdatet. Onder deze tekst vindt u de actuele versie van de eindtermen en, voor zover reeds vastgesteld, de eerstvolgende versie van de eindtermen. Uitsluitend de eindtermen zoals die zijn gepubliceerd in de Staatscourant gelden als eindtermen in de zin van de Wet op het accountantsberoep.

De oudere versies van de eindtermen vindt u in het archief.

Personen die hun accountantsopleiding in het buitenland hebben afgerond en een inschrijving wensen in het NBA-accountantsregister hebben daarvoor een verklaring van vakbekwaamheid van de NBA nodig. Hiervoor moeten zij ook verschillende examens afleggen bij de NBA, waaronder het examen Nederlands Recht. CEA stelt ook de eindtermen vast die betrekking hebben op dit examen. Deze zijn op 3 februari 2016 vastgesteld en op 26 februari 2016 gepubliceerd in de Staatscourant. U vindt deze eindtermen hier.

Suggesties ter aanvulling en/of wijziging van de eindtermen om deze actueel te houden, kunnen belanghebbenden melden via info@cea.nl.