Archief

Eindtermen

Op deze archiefpagina vindt u alle documentatie over de actuele en eerdere versies van de eindtermen. Van de actuele eindtermen vindt u een viertal documenten:

  • het rapport in PDF, met daarin alle eindtermen plus een uitgebreide toelichting op de eindtermen;
  • het rapport in PDF in revisie, met daarin de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie;
  • een exceloverzicht met alleen de eindtermen gerubriceerd naar verschillende categorieën;
  • de officiële versie zoals gepubliceerd in de Staatscourant.

Van de eerdere versies van de eindtermen ziet u op de website alleen de officiële versie zoals gepubliceerd in de Staatscourant. Tevens vindt u de eerste versie van de eindtermen, zoals die per 1 januari 2016 van kracht zijn geworden. In deze versie (1.0) vindt u een uitgebreide uitleg over de totstandkoming van de Eindtermen accountantsopleidingen 2016.

Verder vindt u hier ook de actuele overgangsregeling voor de overgang naar de Eindtermen accountantsopleidingen 2016, zowel voor de theoretische opleiding als de praktijkopleiding.

U kunt het dropdown-menu hieronder gebruiken om verder te navigeren.

Eindtermen accountantsopleidingen