De maatschappelijke ontwikkelingen gaan snel, ze raken de kern van het werk van de accountant en vragen dus ook steeds meer van de accountantsopleiding. Kan de huidige opleiding wel aan de verwachtingen blijven voldoen?

Dit was aanleiding voor de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) en de Raad voor de Praktijkopleidingen (RPO) van de NBA om samen het project ‘Stip aan de Horizon’ te starten om antwoorden te vinden op onder andere deze vraag. Hieronder vindt u het rapport van de projectgroep met de verantwoording, uitkomsten en adviezen met een begeleidende brief van de voorzitters van CEA en RPO .  Onderwijsinstellingen, stagebureaus of aanbieders van onderdelen van de praktijkopleiding kunnen met het aanvraagformulier aangeven met welke innovaties en experimenten zij de accountantsopleiding willen vernieuwen.