IT in de eindtermen

De doelstelling van deze deelrapportage is om het onderwerp digitalisering en IT in relatie tot de benodigde kennis en vaardigheden van de startbekwame accountant verder te concretiseren.