De veranderende rol van de accountant

Er is, nationaal en internationaal, veel maatschappelijke discussie omtrent de rol van de accountant en aandacht voor de ontwikkelingen die invloed hebben op het accountantsberoep. De uitkomsten van deze discussies en ontwikkelingen zijn ook relevant voor de accountantsopleidingen en kunnen gevolgen hebben voor de eindtermen. Daarom heeft de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA)[1] besloten om in 2019/2020 een beleidsonderzoek uit te voeren naar de veranderende rol van de accountant. Deze rapportage bevat de uitkomsten van dit onderzoek.

[1] De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) houdt toezicht op de accountantsopleidingen en stelt de eindtermen vast waaraan deze opleidingen moeten voldoen.