Over CEA

De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) is een zelfstandig bestuursorgaan. De grondslag van deze commissie is terug te vinden in de artikelen 49 tot en met 53 van de Wet op het Accountantsberoep (Wab).

De commissie bestaat uit zeven leden. De Minister van Financiën benoemt zowel de voorzitter als de andere leden op persoonlijke titel en voor een periode van vijf jaar. Wilt u kennis maken met de commissie? Klik hier.

Het werk van de commissie wordt ondersteund door de medewerkers van haar bureau. Via deze link maakt u kennis met de medewerkers van het bureau.

Nadere informatie over de commissie, het bureau, de wet- en regelgeving waar CEA aan moet voldoen vindt u via het submenu. Dat geldt ook voor onze missie, visie, strategie en onze verantwoordingsdocumenten.

Contact en bereikbaarheid

Het bureau van CEA is geopend van maandag tot en met donderdag. 

Commissie Eindtermen Accountantsopleiding
Mercuriusplein 3
2132 HA HOOFDDORP

Postbus 242
2130 AE HOOFDDORP

info@cea.nl

(088) 496 04 21