Duurzaamheid

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een EU-richtlijn. Grote bedrijven worden vanaf 2024 verplicht te rapporteren over hun impact op de mens en op het klimaat. En over tijd geldt dat voor steeds meer type ondernemingen. De richtlijn is bedoeld om voor meer transparantie over en betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie te zorgen. 

De CSRD leidt tot ingrijpende wijzigingen in de bedrijfsvoering van grote ondernemingen. Dat betekent dat het ook behoorlijk veel impact heeft op het accountantsberoep en de -opleiding. In de EU-richtlijn staat daarom een aantal verplichtingen over de accountantsopleiding. De verplichtingen vertalen wij naar de eindtermen. 

Proces van zaadje tot plant

Op deze themapagina leest u wat de CSRD betekent voor de eindtermen en ons toezicht op de accountantsopleiding. Voor studenten/ trainees geven wij hier antwoord op veelgestelde vragen die onder hen leven.

 Welke stappen zijn er gezet en wat is de planning?

Sinds 2021 hebben wij al voorbereidingen getroffen. Momenteel wachten wij de behandeling van de Nederlandse wetgeving in de Tweede Kamer af. Wij hebben wel al onlangs de universiteiten, hbo’s en de Raad voor de Praktijkopleidingen (RPO) geïnformeerd over de impact van de EU-richtlijn op de eindtermen:

Tijdslijnen duurzaamheid tot 16 mei 2024

In april 2021 heeft de Europese Unie de richtlijn gepubliceerd. Op basis van de concept-CSRD wetgeving hebben wij de impact op de eindtermen in kaart gebracht en met de universiteiten, hbo’s en RPO gedeeld. Medio 2022 hielden wij voor ons toezicht op de RA-opleidingen een themaonderzoek. Wij brachten in kaart in hoeverre duurzaamheid al was opgenomen in de opleidingsprogramma’s en wat de plannen van de universiteiten waren.

Het Europees Parlement stemde in november 2022 met het wetsvoorstel in. In 2023 heeft het Ministerie van Financiën de EU-richtlijn vertaald naar Nederlandse implementatiewetgeving. Hierbij was er regelmatig overleg met CEA en de NBA. Ondertussen hebben wij de impact van de definitieve duurzaamheidsrichtlijn op de eindtermen opnieuw in kaart gebracht voor de accountantsopleiding en studenten/trainees. Wij wachten nu de behandeling in de Tweede Kamer af. Daarna kunnen wij de aangepaste eindtermen formeel publiceren. In 2025 nemen wij uiteraard het thema duurzaamheid mee in de herziening van de eindtermen. 

Benieuwd naar de uitkomsten van onze nulmeting bij de RA-opleidingen? Lees hier het rapport terug. 

Wat betekent de CSRD wetgeving voor de accountantsopleiding? 

Iedere accountant komt met duurzaamheid in aanraking. Daarom wordt duurzaamheid een verplicht onderdeel van het theoriedeel van de accountantsopleiding voor beide oriëntaties. 

Voor de praktijkopleiding is het afhankelijk van welke oriëntatie een trainee volgt en wat een trainee kiest. Het blijft namelijk een keuze of een accountant naast het uitvoeren van wettelijke controles ook toegelaten wil worden tot het NBA register voor de uitvoering van assurance-onderzoek van duurzaamheidsrapportering. In deze beslisboom hebben wij de mogelijkheden en gevolgen in de opleiding samengevat: 

Beslisboom voor trainees voor duurzaamheid in accountantsopleiding

Kiest een Assurance trainee voor een aantekening duurzaamheid? Dan moet deze aan een andere urennorm voor de praktijkopleiding voldoen. Wij formuleren voor de praktijkopleiding een urennorm die aansluit bij de verplichting zoals opgenomen in de CSRD wetgeving.

Trainees die de Accountancy-MKB oriëntatie volgen kunnen niet kiezen voor een aantekening met duurzaamheid. CSRD wetgeving ziet op assurance duurzaamheidsverslaggeving en stelt van daaruit geen eisen aan AA-accountants (zonder certificerende bevoegdheid). Omdat we verwachten dat alle accountants op enig moment in aanraking komen met de CSRD-wetgeving, bekijken we op termijn met het onderwijs- en werkveld of en op welke manier duurzaamheid in de praktijkopleiding aan bod komt.

Op onze FAQ-pagina staat meer informatie voor studenten en trainees als het gaat om duurzaamheid. 

Eerdere nieuwsberichten over duurzaamheid in de accountantsopleiding staan hieronder (meest recente bovenaan):