Verbreding van de assurancefunctie

De doelstelling van deze deelrapportage is om globaal inzicht te geven in de actuele
ontwikkelingen met betrekking tot het onderwerp ‘assurance niet-financiële informatie (NFI)’ en vervolgens te reflecteren op hoe CEA dit onderwerp heeft verwerkt in haar eindtermen.