Redactieraad Eindtermen

De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) heeft op 31 oktober 2018 een Redactieraad ingesteld. De redactieraad adviseert CEA periodiek over aanpassing van de eindtermen. Hiermee borgt CEA dat de vakbekwaamheidseisen van accountants blijven aansluiten op de (ontwikkelingen in de) beroepspraktijk, wetgeving en het hoger onderwijs en bij de verwachtingen van gebruikers van diensten van accountants. De redactieraad staat onder voorzitterschap van
prof. dr. Peter Eimers RA.

De huidige eindtermen zijn competentiegericht en ‘principle based’ geformuleerd en geven ruimte aan opleidingen voor eigen invulling en profilering van het curriculum. Door deze ‘principle based’ benadering zijn de eindtermen zelf, naar verwachting, beperkt(er) onderhevig aan verandering. Actuele ontwikkelingen in beroep, wet, maatschappij en onderwijs kunnen ook leiden zijn voor een andere invulling van de eindtermen door de opleidingen. Daarom zal de Redactieraad, naast advies over aanpassing van de eindtermen, ook nadere duiding en interpretatie van specifieke eindtermen gaan geven.

De Redactieraad bestaat uit de volgende personen die zijn benoemd op persoonlijke titel voor een periode van 4 jaar (tot 1 november 2022).

Naam Functie/achtergrond
prof. dr. Peter Eimers RA (voorzitter) Partner EY en hoogleraar Audit & Assurance bij de Vrije Universiteit te Amsterdam
prof. dr. Martin Hoogendoorn RA Hoogleraar Financial Accounting bij de Erasmus Universiteit te Rotterdam
dr. Robert Bertrand RA RC RO CFE CIA CPC Universitair hoofddocent bij de Nederlandse Militaire Academie en docent ICAIS bij Maastricht University
drs. Raymond Cobussen RA Vennoot Konings & Meeuwissen Accountants en docent Audit & Assurance bij Markus Verbeek Praehep en hbo A&A hogeschool voor de Accountancy
mr. Ineke Takke Docent fiscaliteit bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en directeur-eigenaar van een fiscaal adviesbureau
drs. Margreeth Kloppenburg Zelfstandig gevestigd als adviseur, spreker, schrijver, docent Professional Skills en Ethiek bij de Hogeschool Utrecht en lid van de Adviesgroep Cultuur, Ethiek & Gedrag van de NBA
Boudewijn de Kock AA Consultant Full Finance en examinator van de praktijkopleiding AA
drs. Petra Tijmstra RA Senior Manager PWC, hoofd stagebureau PWC, actief met projecten op het gebied van gedrag en cultuur
mr. drs. Bas Herrijgers RA Werkzaam bij de Belastingdienst (Grote Ondernemingen), lid NBA-commissie Young Profs, PhD-kandidaat Nyenrode Business Universiteit en docent bij Tilburg University