Toegankelijkheidsverklaring

De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) wil graag dat iedereen toegang heeft tot haar digitale informatie. Dat betekent dat onze website gebruiksvriendelijk en toegankelijk is voor verschillende doelgroepen.

We werken daarom zoveel mogelijk volgens de wettelijke toegankelijkheidscriteria. Denk hierbij aan taalniveau, kleurgebruik en het bedienen van de website via het toetsenbord. Het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid verplicht overheidsinstanties om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te verbeteren. Overheidsinstanties moeten ter verantwoording een toegankelijkheidsverklaring opstellen en publiceren.

De website van CEA voldoet nog niet volledig aan de overheidsstandaard WCAG versie 2.1 op niveau AA. De eerste maatregelen zijn echter wel genomen. CEA besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van haar website.

Toegankelijkheidsverklaring

U vindt de toegankelijkheidsverklaring in het Register Toegankelijkheidsverklaringen.

Het toegankelijkheidslabel van CEA.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Links naar andere websites

Op de websites van CEA staan links naar andere websites. Niet alle informatie waar naar gelinkt wordt is goed toegankelijk.

Onderdelen waarop de website niet voldoet

  • CEA heeft oude documenten en nieuwsberichten niet aangepast aan de toegankelijkheidseisen vanwege de beperkte capaciteit op het bureau en de onevenredige last die deze werkzaamheden met zich mee zouden brengen.
  • Mensen met een visuele beperking kunnen moeite hebben met het lezen van bepaalde teksten omdat deze teksten een te laag contrast bevatten. CEA is bezig met het nemen van maatregelen. We streven er naar dit uiterlijk 31 december 2021 opgelost te hebben.

PDF-bijlagen en formulieren

De toegankelijkheidseisen stellen hoge eisen aan pdf's en formulieren. CEA kan op dit moment niet garanderen dat alle pdf's en formulieren die worden aangeboden aan de toegankelijkheidseisen voldoen. Vanaf 1 april 2021 bieden wij nieuwe pdf’s en formulieren zoveel mogelijk toegankelijk aan. Heeft u problemen met een ontoegankelijke pdf of een ontoegankelijk formulier? Laat het CEA weten via info@cea.nl.

Inhoud die buiten werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Vragen

Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd is, of loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten door contact op te nemen met de redactie van de website.

Zoekt u naar documentatie over de invulling van de wettelijke taken en bevoegdheden van CEA? Dan verwijst CEA u naar haar beleid en besluiten. Een overzicht van alle relevante documentatie is terug te vinden op de archiefpagina. Als de informatie essentieel voor u is, verwijzen wij u naar CEA's beleid en besluiten zoals gepubliceerd in de Staatscourant.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 31 maart 2021.