Verklaring van vakbekwaamheid

Vanaf 1 januari 2020 is CEA niet meer verantwoordelijk voor het verstrekken van verklaringen van vakbekwaamheid als gevolg van een wetswijziging. Vanaf die datum zal de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) verzoeken voor een voorlopig oordeel en/of aanvragen voor een verklaring van vakbekwaamheid behandelen.

Indien u een nieuw verzoek voor een voorlopig oordeel of een nieuwe aanvraag voor een verklaring van vakbekwaamheid wilt indienen, kunt u contact opnemen met de NBA via onderstaande contactgegevens.

Indien u al eerder een verzoek voor een voorlopig oordeel bij CEA heeft ingediend of ontvangen, zijn uw gegevens overgedragen aan de NBA. Indien u uw verzoek voor een voorlopig oordeel wilt voortzetten of een verklaring van vakbekwaamheid wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de NBA via:

Ilonka Tichelaar of Gisela Stein du Pre

foreign-auditors@nba.nl