Aanwijzingen hbo-accountantsopleidingen per 12-12-2018
  Instelling CEA aanwijzing post-initiële AA-opleiding
1 Avans+ o.b.v. eindtermen 2008 01/01/09 - 31/08/19
    o.b.v. eindtermen 2016 actueel
2 De Haagse Hogeschool o.b.v. eindtermen 2008 01/01/09 - 31/12/14
3 Fontys Bedrijfshogescholen o.b.v. eindtermen 2008 01/01/19 - 30/03/11
4 Fontys Hogeschool o.b.v. eindtermen 2008 01/01/09 - 31/08/19
    o.b.v. eindtermen 2016 actueel
5 Full Finance o.b.v. eindtermen 2016 01/09/16 - actueel
6 Hanzehogeschool o.b.v. eindtermen 2008 01/01/09 - 31/08/19
    o.b.v. eindtermen 2016 actueel
7 hbo A&A hogeschool voor de Accountancy o.b.v. eindtermen 2008 15/01/15 - 31/08/19
  - oriëntatie Accountancy-MKB o.b.v. eindtermen 2016 actueel
  - oriëntatie Assurance o.b.v. eindtermen 2016 actueel
8 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen o.b.v. eindtermen 2008 01/01/09 - 31/08/19
    o.b.v. eindtermen 2016 actueel
9 Hogeschool Inholland Diemen o.b.v. eindtermen 2008 01/01/09 - 31/12/14
10 Hogeschool LOI o.b.v. eindtermen 2008 01/01/09 - 31/12/17
11 Hogeschool Rotterdam o.b.v. eindtermen 2008 01/01/09 - 20/09/17
12 Hogeschool Utrecht o.b.v. eindtermen 2008 01/01/09 - 31/12/18
  professional master
Accounting & Auditing
o.b.v. eindtermen 2008 02/06/09 - 14/12/17
13 Hogeschool van Amsterdam (HES/HvA) o.b.v. eindtermen 2008 01/01/09 - 31/12/14
14 Hogeschool Windesheim o.b.v. eindtermen 2008 01/01/09 - 31/08/19
    o.b.v. eindtermen 2016 actueel
15 Markus Verbeek Praehep o.b.v. eindtermen 2008 01/01/09 - 31/08/19
    o.b.v. eindtermen 2016 actueel
16 Markus Verbeek Praehep (Curaçao) o.b.v. eindtermen 2008 01/01/09 - 30/06/17
17 NBA Beroepsopleiding o.b.v. eindtermen 2008 01/01/09 - 01/04/16
18 NCOI o.b.v. eindtermen 2008 01/01/13 - 01/10/14
19 NHL Stenden Hogeschool o.b.v. eindtermen 2008 01/01/09 - 31/08/19
    o.b.v. eindtermen 2016 actueel
20 Saxion Hogeschool o.b.v. eindtermen 2008 01/01/09 - 31/12/18
    o.b.v. eindtermen 2016 actueel
21 Zuyd Hogeschool o.b.v. eindtermen 2008 01/01/09 - 31/12/18

De door CEA aangewezen opleidingen zijn zelf verantwoordelijk om er voor zorg te dragen dat de initiële opleiding(en) die voorafgaan aan de door CEA aangewezen postbacheloropleidingen zijn geaccrediteerd door de NVAO overeenkomstig de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Whw).