Aanwijzingen universitaire accountantsopleidingen

  Universiteit Naam opleiding CEA aanwijzing
1 Erasmus Universiteit Rotterdam Post-Master Opleiding tot Registeraccountant 01/01/08 - actueel
2 Maastricht University Opleiding tot Registeraccountant 01/01/08 - actueel
3 Nyenrode Business Universiteit Post Master RA-opleiding 01/01/08 - actueel
4 Rijksuniversiteit Groningen Executive Master of Accountancy 01/01/08 - actueel
5 Samenwerking tussen Vrije Universiteit / Universiteit Maastricht / Florida State University International Executive Master of Auditing 01/01/08 - actueel
6 Tilburg University inclusief de European Post-Master Accountancy (EPMA) en de International Post-Master Accountancy (IPMA) Post-Master Accountancy 01/01/08 - actueel
7 Universiteit van Amsterdam Postmaster Accountancy 01/01/08 - actueel
8 Vrije Universiteit opleiding Accountancy 01/01/08 - actueel

Niet-actueel

  Universiteit Naam opleiding CEA aanwijzing
 9 University of Curacao Dr. Moises da Costa Gomez voorheen Universiteit van de Nederlandse Antillen Master of Science in Accounting, afstudeerrichting Accounting Assurance van 24-2-2009 t/m 23-2-2014, uitsluitend voor de overgangssituatie (zie voetnoot). Master of Science in
Accounting,
afstudeerrichting Registeraccountant van
24-2-2009 t/m 23-2-2014,
uitsluitend voor de overgangssituatie
(zie voetnoot).

De door CEA aangewezen opleidingen zijn zelf verantwoordelijk om er voor zorg te dragen dat de initiële opleiding(en) die voorafgaan aan de door CEA aangewezen postmasteropleidingen zijn geaccrediteerd door de NVAO overeenkomstig de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Whw).

(1.) Het aanwijzingsbesluit van de CEA ziet uitsluitend op de accountantsopleiding in de overgangssituatie die is ontstaan door het verbreken van de samenwerkingsovereenkomst tussen UNA en Curises per 1 november 2008. De overgangssituatie betreft alleen studenten die voorafgaande aan de cut-off datum van 1 november 2008 bij Curises waren ingeschreven voor de accountantsopleiding. Curises verzorgde tot 1 november 2008 – in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de UNA de Master of Science Accounting met afstudeerrichting Accounting & Assurance (masterfase) en afstudeerrichting Registeraccountant (postmasterfase).