Nieuws en Agenda

Afbeelding puzzelende personen

CEA: “Geen zorgen over niveau opleidingen Accountancy-MKB”

Opleidingen die de oriëntatie Accountancy-MKB aanbieden voldoen aan de eindtermen en de kwaliteitscriteria van CEA. De Commissie Eindtermen Accountantsopleidingen (CEA) ziet ook dat de opleidingen voor een aantal uitdagingen staan. De commissie vertrouwt erop dat de Accountancy-MKB opleidingen verder stappen kunnen zetten als het gaat om duurzaamheid en innovaties in didactiek en toetsing. CEA concludeert dit op basis van de beleidsgesprekken die zij afgelopen jaar met deze opleidingen voerde. Door de ingrijpende herziening van de eindtermen in 2016 hebben de Accountancy-MKB opleidingen hun wijze van toetsing aangepast om theorie en praktijk te integreren. Behalve de eindtermen en de kwaliteit stond de commissie daarom ook stil bij het thema toetsing.

CEA: “Bij code rood is afwachten geen optie”

Twee mannen voor brug

Een bijdrage van Annemarie Oord. Beeld van Gerard Burgers.

Op 21 november presenteren de Kwartiermakers Toekomst Accountancysector hun rapport in Den Haag, waarin zij onder meer zullen adviseren over het beroepsprofiel, de inhoud en governance van de accountantsopleiding. In de ideale wereld bevat dit rapport ook veel waardevolle suggesties en adviezen uit het breed gedragen rapport ‘Stip aan de Horizon’. Voor huidig secretaris van CEA Coen Bongers en zijn voorganger Jan-Paul Leerentveld reden om in een tweegesprek terug te blikken én om de brug naar de nabije toekomst te slaan. Wacht er goed nieuws aan de overkant, of pakken donkere wolken zich samen? Beiden voelen de urgentie tot herziening van de eindtermen – code rood! – om de opleidingen beter studeerbaar en aantrekkelijker te maken. CEA kan en wil daarin geen passieve houding aannemen.