Onderscheidend vermogen van de mkb-accountant en de eindtermen

De doelstelling van deze deelrapportage is om globaal inzicht te geven in de actuele
ontwikkelingen met betrekking tot de mkb-accountant en vervolgens te reflecteren op
hoe CEA dit onderwerp heeft verwerkt in haar eindtermen.