Een commissie van externe deskundigen heeft onderzocht hoe de RA-opleidingen de IT-eindtermen hebben geimplementeerd in hun curriculum en toetsing. Hieronder vindt u het rapport met bevindingen, aanbevelingen en good practices.