Verdieping soft controls

Accountancy studenten blijken dit lastig te vinden. Dit blijkt uit een aantal interviews met Assurance studenten. Het identificeren van en reflecteren op soft controls lijkt de studenten goed af te gaan. Maar ze worstelen met het omzetten van deze observaties naar het controledossier en -werkzaamheden.

Ook gaven de geïnterviewde respondenten aan dat opleidingen het belang van soft controls meer zouden kunnen benadrukken in het gehele curriculum: dus niet alleen bij het vak Internal Control en Accounting Information Systems, maar ook bij Externe Verslaggeving, Audit & Assurance, etc.

Het vervolgonderzoek heeft ook nog een ‘bijvangst’ opgeleverd voor de onderwerpen tegendruk en leerervaringen met betrekking tot fraude uit de praktijk van de studenten. Lees hier het onderzoek zelf.

De interviews zijn een vervolgactie op het themaonderzoek ‘Fraude in de RA-opleiding’. Hieruit kwam naar voren dat studenten hun eigen vaardigheden met betrekking tot het beoordelen van soft controls (de informele beheersingsmechanismen) niet hoog inschatten, evenals de ondersteuning van de theoretische opleiding op dit gebied.

Het verdiepingsonderzoek naar soft controls is gedaan in samenwerking met prof. dr. Jim Emanuels. De uitkomsten van het onderzoek worden door CEA ingebracht bij de redactieraad, de opleidingen en de werkgroep fraude. Dit om vast te stellen welke acties genomen kunnen worden met betrekking tot dit belangrijke onderwerp.