Continuïteit in de eindtermen

De doelstelling van deze deelrapportage is om globaal inzicht te geven in de actuele ontwikkelingen met betrekking tot ‘accountant en continuïteit’ en vervolgens te analyseren hoe CEA dit onderwerp heeft verwerkt in haar eindtermen.