Fraude in de eindtermen

De doelstelling van deze deelrapportage is het geven van inzicht in hoe CEA het onderwerp ‘fraude’ heeft verwerkt in haar eindtermen. Deze deelrapportage is bewust breder uitgewerkt dan alleen de enge definitie van het begrip fraude vanwege de actualiteit van dit onderwerp in het publieke debat.