Ethiek en gedrag in de eindtermen

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de accountant staat volop in de publieke belangstelling. De accountant wordt geconfronteerd met toenemende eisen op het gebied van ethiek en gedrag om zijn/haar maatschappelijke verantwoordelijkheid waar te maken. De doelstelling van deze deelrapportage is om globaal inzicht te geven in de actuele ontwikkelingen met betrekking tot het onderwerp en vervolgens te reflecteren op hoe CEA dit onderwerp heeft verwerkt in haar eindtermen.