Kan de accountantsopleiding aan de hedendaagse verwachtingen blijven voldoen?

De huidige ontwikkelingen in de samenleving vragen steeds meer van de accountant, en dus ook van de accountantsopleiding. Dat roept de vraag op of de opleiding aan deze verwachtingen kan blijven voldoen. De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) en de Raad voor de Praktijkopleidingen (RPO) constateren dat de studeerbaarheid en aantrekkelijkheid van de accountantsopleiding onder druk staan.

Daarom zijn wij onlangs gestart met het gezamenlijke project ‘Stip aan de Horizon’. Met mensen uit het onderwijs- en werkveld, waaronder studenten/trainees, wordt onderzocht hoe we binnen de huidige wet- en regelgeving in de komende jaren de accountantsopleiding toekomstbestendig en aantrekkelijk kunnen houden.

Hoe pakken we dat aan? 

In dit project buigen we ons met een vertegenwoordiging uit het werk- en onderwijsveld in drie interactieve sessies over een aantal vraagstukken. Hiervoor halen we bij een bredere doelgroep input op. Behalve naar de inhoud en vormgeving, kijken we ook naar hoe we de effectiviteit en de efficiency van de accountantsopleiding kunnen verbeteren. De sessies worden begeleid door een onderzoeksgroep van Universiteit Maastricht, die de nodige ervaring heeft in het doen van onderzoek naar leren binnen accountantskantoren.

Tijdens de interactieve sessies werken we aan de volgende resultaten:

  1. De bouwstenen voor een toekomstbestendige en studeerbare accountantsopleiding (opleidingsprofiel: vakkennis, vaardigheden en gedrag);

  2. Een schematische weergave van een ‘studentreis’ waarbij theorie en praktijk elkaar versterken en waar mogelijk geïntegreerd worden aangeboden;

  3. Het ideale portfolio van een startbekwame accountant met een optimale verantwoordingscyclus en voorwaarden voor een goede samenwerking en kennisdeling tussen theoretische opleiding en praktijk.

Voor het project is een klankbordgroep samengesteld met vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en de (beroeps)praktijk om tussentijds de resultaten van deze sessies te toetsen.

Wat is het resultaat? 

Het doel van het project Stip aan de Horizon is om tot een breed gedragen blauwdruk van de accountantsopleiding (Assurance en Accountancy-MKB) voor de komende jaren te komen. Het is van belang dat de accountantsopleiding toekomstbestendig, studeerbaar, aantrekkelijk én kwalitatief hoogwaardig is, én blijft. Met deze aanpak verwachten we tot waardevolle, realistische, concrete en vooral ook uitvoerbare adviezen te komen die breed worden gedragen. 

Meer weten? 

Op de hoogte blijven van de voortgang en de resultaten van het project Stip aan de Horizon? Volg dan onze berichten op de websites van NBA en CEA en onze socialmediakanalen!