CEA bestaat 15 jaar! Tijd om de balans op te maken en vooruit te blikken

In oktober bestaat CEA 15 jaar en de commissie staat komend jaar op verschillende momenten stil bij deze mijlpaal. Eerst maken de oud-voorzitter en huidige voorzitter van CEA de balans op in een dubbelinterview. Daarna blikt CEA de komende maanden met diverse professionals vooruit op de toekomst van de accountancyopleiding. In het najaar  organiseert CEA een lustrumconferentie met genodigden uit het onderwijs- en werkveld waar verschillende inspirerende sprekers van zich laten horen over relevante thema’s die het accountancyonderwijs aangaan.

De balans na 15 jaar CEA – een dubbelinterview

Sinds 2006 heeft CEA geïnvesteerd in de kwaliteit van en het toezicht op de accountantsopleidingen. Hoe kijken voormalig voorzitter Loek Vredevoogd en huidig voorzitter Willem te Beest terug op deze tijd? In een dubbelinterview met Annemarie Oord maken de heren samen de balans op. Dit alles onder toeziend oog van secretaris Jan-Paul Leerentveld, die vanaf het prille begin de commissie ondersteunt. De heren Vredevoogd en Te Beest reflecteren op de ontwikkeling van de commissie en de wijze waarop deze nu te werk gaat. In dit interview lezen we over de harmonieuze samenwerking tussen de AA- en RA-commissieleden door de tijd heen, de veranderingen in het onderwijsveld en de belangrijke stappen die sinds 2016 zijn gezet om de accountancyopleiding relevant en studeerbaar te houden. Wat dit belooft voor de toekomst? Ook daar geven de heren hun visie op.

Lees hier het interview: https://www.cea.nl/themas/lustrum/dubbelinterview-te-beest-en-vredevoogd/

(Tekst loopt door onder de foto)

groepsfoto met van links naar rechts Loek Vredevoogd, Jan-Paul Leerentveld en Willem Te Beest

Drie vragen aan professionals over de toekomst

De commissie geeft daarna het woord aan diverse professionals uit het beroep en de opleidingen om vooruit te blikken. De ontwikkelingen in de maatschappij, zoals op het gebied van technologie en wet- en regelgeving, gaan namelijk in hoog tempo. Dat vraagt om goed opgeleide accountants. CEA stelde daarom drie vragen aan een verschillende professionals over hoe zij de opleiding zouden vormgeven of inrichten. Wat zijn volgens hen de belangrijkste vaardigheden waarover de nieuwe generatie accountants zou moeten beschikken? Hoe hou je de opleiding aantrekkelijk en voldoende studeerbaar? Ook de ‘gewetensvraag’ welke onderdelen uit de opleiding geschrapt of beperkt kunnen worden, komt aan bod. De visie van verschillende professionals biedt inspiratie voor de toekomst van de accountancyopleiding.

Vanaf half februari publiceert CEA regelmatig een bijdrage via haar LinkedIn-pagina. Agnes Koops trapt als eerste af met haar visie. Zij is lid van de Raad van Bestuur van PwC Nederland, waar zij voorzitter is van de accountantspraktijk. Alle gepubliceerde bijdragen zijn terug te vinden op de CEA website.

Lustrumconferentie

In het najaar organiseert CEA ter gelegenheid van haar derde lustrum een conferentie. Samen met verschillende genodigden uit het onderwijs- en werkveld buigen de commissieleden zich over een aantal relevante thema’s in het accountantsonderwijs. De thema’s lichten we uit om samen na te denken over (mogelijke) veranderingen in de accountantsopleiding. De bijdragen van de verschillende professionals geven hiervoor al een goede aanzet. Verder zullen enkele experts ons inspireren en prikkelen om de volgende stappen te zetten naar een toekomstbestendige accountantsopleiding. Updates over de conferentie en de sprekers zijn uiteraard ook te volgen via onze LinkedIn-pagina.