Aandacht voor fraude in de RA-opleiding

Met elke opleiding voert CEA in beginsel elke twee jaar een beleidsgesprek. In 2019 heeft CEA alle RA-opleidingen bezocht. Tijdens het beleidsgesprek vindt informatie-uitwisseling plaats over relevante ontwikkelingen bij de opleiding. Daarnaast wordt de opleiding gevraagd om een specifiek thema toe te lichten middels een presentatie. Het thema voor de beleidsgesprekken 2019 was, mede gegeven het maatschappelijk debat, de ‘aandacht voor fraude in de opleiding’.

Lees hier de bevindingen ‘het thema fraude als rode draad in de RA-opleiding’. Een aantal gesignaleerde ‘good practices’ die naar voren kwamen in de gesprekken zijn hier te lezen.