Jaarverslag 2023

CEA rapporteert jaarlijks in haar jaarverslag over haar werkzaamheden op het gebied van de eindtermen, haar toezicht op de accountantsopleiding en projecten rondom relevante ontwikkelingen zoals duurzaamheid. 

Download ons jaarverslag voor 2023: