Jan-Paul Leerentveld vertrekt als secretaris CEA

Jan-Paul Leerentveld (54) heeft aangekondigd dat hij na 16 jaar afscheid neemt als secretaris van CEA en tijd neemt voor een sabbatical. De commissie betreurt zijn vertrek maar begrijpt dat Jan-Paul zijn blik na 16 jaar wil verruimen. De commissie is hem zeer erkentelijk voor zijn belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en positionering van CEA, die in deze periode is uitgegroeid tot een gezaghebbende autoriteit in de sector.

imageiz2ve.pngJan-Paul kijkt met trots terug op een mooie tijd: “Ik heb met passie bijgedragen aan de professionalisering van het toezicht op de accountantsopleidingen in Nederland. Het landschap van accountantsopleidingen is complex, maar dat maakt het ook interessant. We hebben verschillende vernieuwingen gerealiseerd, zoals een moderne set van geïntegreerde eindtermen in 2016 en een effectief en efficiënt systeem van toezicht daarop. Er wachten de sector de komende jaren nog flinke uitdagingen om de accountantsopleiding te vernieuwen, zodat deze studeerbaar en toekomstbestendig is. Daar zijn we nu volop mee bezig en mijn opvolg(st)er kan daar mede invulling aan gaan geven. Een mooie opdracht volgens mij. Het zal best vreemd zijn om daar niet meer actief bij betrokken te zijn.”

Jan-Paul vertrekt medio 2023, zodat hij zijn opvolg(st)er nog kan inwerken. Het wervings- en selectietraject voor de nieuwe secretaris van CEA is inmiddels gestart. CEA laat zich hierbij begeleiden door Vroom & Van den Heuvel. Klik hier voor meer informatie.