Lustrumbijdrage: Bas Wakkerman

In het kader van ons derde lustrum vroegen wij verschillende professionals uit het onderwijs- en werkveld naar hun visie op de toekomst van de accountantsopleiding. Vandaag is het de beurt aan Bas Wakkerman, eonderzoeksdirecteur bij de Algemene Rekenkamer. Benieuwd naar zijn visie op de toekomst van de accountantsopleiding?

Deze is terug te vinden op onze website, klik hier.