Lustrumbijdrage: Agnes Koops

In het kader van ons derde lustrum vroegen wij verschillende professionals uit het onderwijs- en werkveld naar hun visie op de toekomst van de accountantsopleiding. Agnes Koops, lid raad van bestuur PwC Nederland trapt als eerste af. Benieuwd naar wat zij belangrijke thema’s en vaardigheden voor de nieuwe generatie accountants vindt? Of hoe volgens haar de opleiding aantrekkelijk en studeerbaar blijft?

Deze is terug te vinden op onze website, klik hier.