CEA intensief in gesprek met opleidingen vanwege coronacrisis

De coronacrisis raakt accountantsopleidingen in hun primaire proces. Daarom voert CEA sinds vorige week intensief overleg met opleiders en vertegenwoordigende organen van opleidingen.CEA bespreekt de gevolgen van de overheidsmaatregelen voor het onderwijs en de examens. Ook inventariseert zij de vragen en problemen waar opleidingen tegenaan lopen en denkt zij mee over oplossingen.

Het eerste beeld is positief. Opleidingen hebben in zeer korte tijd (vrijwel) al hun onderwijsactiviteiten digitaal vormgegeven. Ook mondelinge examens worden nu grotendeels online afgenomen. Het op afstand afnemen van (landelijke) schriftelijke tentamens vraagt nog nadere afstemming. Daarover voert CEA nu overleg met alle betrokken partijen. Bepaalde toezichtactiviteiten, zoals de beleidsgesprekken met de AA-opleidingen en de visitatie van de RA-opleidingen op het gebied van IT zijn opgeschort. In plaats van beleidsgesprekken voert CEA nu telefonisch voortgangsgesprekken met alle AA-opleidingen. CEA waardeert de inspanningen en inventiviteit van opleidingen, docenten en studenten om de continuïteit van het onderwijs en de examens zo goed mogelijk te verzekeren.