CEA vergadering

Het betreft een besloten vergadering