CEA vergadering

Het betreft een besloten vergadering  van de commissie.