Eindtermen: aanpassingen i.v.m. duurzaamheid

Op advies van de redactieraad presenteert CEA enkele aanpassingen in de eindtermen vanwege de nieuwe EU-duurzaamheidsrichtlijn (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD). De aangepaste eindtermen bereiden toekomstige accountants voor op hun rol om assurance te verstrekken bij duurzaamheidsinformatie.

Wat wordt er gewijzigd?

Naast twee nieuwe eindtermen zijn vooral tekstuele wijzigingen in bestaande eindtermen doorgevoerd. Ook is de invulling van de urennorm voor assurancewerkzaamheden bij de opleiding met oriëntatie Assurance aangepast. Toekomstige accountants moeten over voldoende kennis en ervaring beschikken om assurance bij duurzaamheidsinformatie te kunnen geven. Omdat de huidige eindtermen reeds voorzien in kennis van en ervaring met assurance over niet-financiële informatie, zijn de eindtermen aangescherpt en aangepast op de (aanvullende) eisen van de EU-duurzaamheidsrichtlijn. In een afzonderlijke toelichting (considerans) op de eindtermen, is beschreven wat de eindtermen van toekomstige accountants en de accountantsopleidingen vragen op het gebied van duurzaamheid.

Ingangsdatum aangepaste eindtermen

Het is nog niet bekend wanneer de aangepaste eindtermen formeel van kracht worden. Dat hangt af van de implementatiedatum van de EU-duurzaamheidsrichtlijn respectievelijk de Nederlandse implementatiewetgeving. De concept EU-richtlijn gaat er van uit dat de richtlijn uiterlijk 1 december 2022 in nationale regelgeving is omgezet en dat alle accountants die na 1-1-2023 afstuderen voldoen aan de aanvullende eisen op het gebied van duurzaamheid. Daarom adviseert CEA alle opleidingen (zowel theorie als praktijk) om de aangepaste eindtermen zo spoedig mogelijk te implementeren en zich voor te bereiden op de mogelijke ingangsdatum van 1-1-2023. Zodra de ingangsdatum bekend is, zal CEA de aangepaste eindtermen in de Staatscourant publiceren, waarna deze formeel van kracht zijn.

Gevolgen voor studenten en trainees

Het ambitieuze tijdschema betekent dat voor studenten in de eindfase van hun (theorie en/of praktijk) opleiding, een gericht maatwerkprogramma ontwikkeld moet worden om aan de aanvullende opleidingseisen te kunnen voldoen. Reeds afgestudeerde (externe) accountants zullen via PE aan de nieuwe verplichtingen moeten voldoen. Studenten en trainees die vragen hebben over de gevolgen voor hun opleiding, dienen zich te wenden tot hun opleidingsinstituut.