Zomervakantie - sluiting kantoor

Het kantoor van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding is gesloten van 27 juli t/m 14 augustus 2020.

Wij wensen u een prettige en veilige zomer toe.