Eindtermen

Kandidaten die willen worden ingeschreven als accountant in het NBA-register moeten een theoretische en een praktijkopleiding tot accountant hebben afgerond die voldoet aan onze eindtermen. CEA heeft als taak de eindtermen vast te stellen als bedoeld in de Wet op het accountantsberoep. De opleidingseisen omvatten zowel de eindtermen voor de theoretische opleiding als de praktijkopleiding tot accountant.

Eindtermen 2016

Per 1 januari 2016 zijn de 'Eindtermen accountantsopleidingen 2016' van kracht. Er is één update geweest, die op 26 januari 2017 is gepubliceerd in de Staascourant . Het betrof geen inhoudelijke wijzigingen, maar uitsluitend correcties en verduidelijkingen van de eindtermen en/of de toelichtende tekst. De geldende eindtermen vindt u in het rapport Eindtermen 2016 onderaan de tekst en kunt u hier downloaden.

De oudere versies van de eindtermen vindt u in het archief onder 'Eindtermen theoretische opleidingen 2008', 'Eindtermen praktijkopleidingen 2011' en 'Examenprogramma's'.

Personen die hun accountantsopleiding in het buitenland hebben afgerond en een inschrijving wensen in het NBA-accountantsregister hebben daarvoor een verklaring van vakbekwaamheid van CEA nodig. Hiervoor moeten zij verschillende examens afleggen bij de NBA, waaronder het examen Nederlands Recht. CEA stelt ook de eindtermen vast die betrekking hebben op dit examen. Deze zijn op 3 februari 2016 vastgesteld en op 26 februari gepubliceerd in de Staatscourant.

Suggesties ter aanvulling en/of wijziging van de eindtermen om deze actueel te houden, kunnen belanghebbenden melden via info@cea.nl.