Proclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA). CEA besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van haar website. 

Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten door contact  op te nemen met de redactie van de website. De toegankelijkheid van deze site wordt zo goed mogelijk geborgd, doordat de webrichtlijnen van de overheid worden toegepast.

Zoekt u naar documentatie over de invulling van de wettelijke taken en bevoegdheden van CEA? Dan verwijst CEA u naar haar beleid en besluiten. Een overzicht van alle relevante documentatie is terug te vinden op de archiefpagina. Als de informatie essentieel voor u is, verwijzen wij u naar CEA's beleid en besluiten zoals gepubliceerd in de Staatscourant